^

Verksamhetsområden

Vårdnadsmål – Juridik för vårdnadstvister

Advokatbyrån Elina Linder har mångårig erfarenhet av vårdnadstvister och kan hjälpa dig i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge samt underhåll.

Vill du ha hjälp att få rätt juridisk hjälp inför ett eventuellt vårdnadsmål?

Kontakta oss för gratis rådgivning

Brottmål

Advokatbyrå specialiserad inom brottmål

Juridisk hjälp av advokater specialiserade inom brottmål.

I det fall som du blir misstänkt för ett brott har du ofta rätt till en offentlig försvarare.

Misstänkt för brott – Försvarare

I det fall som du blir misstänkt för ett brott har du ofta rätt till en offentlig försvarare som hjälper dig att tillvarata dina rättigheter under förundersökningen, det vill säga polisutredningen, och även vid en eventuell rättegång.

Du kan själv ange till polisen, åklagaren eller domstolen vem du önskar få som offentlig försvarare.

Domstolen fattar beslut om huruvida du har rätt till en offentlig försvarare och vem som ska förordnas.

Det är i första hand staten som står för kostnaden för den offentliga försvararen men det kan i vissa fall vara så att du själv får stå för en del av kostnaden.

Du har alltid möjlighet att anlita en privat försvarare och kostnaden för denne svarar du i första hand för själv. Läs mer här

advokat linder

Utsatt för brott – Målsägandebitträde

Du som blivit utsatt för ett brott kan ha rätt till ett målsägandebiträde som ska tillvarata dina intressen i målet samt ge stöd och juridisk rådgivning under förundersökningen.

Din försvarare hjälper dig vid polisutredningen, förhör och vid en eventuell rättegång.

Det är domstolen som avgör om du ska förordnas ett målsägandebiträde och vem som ska vara målsägandebiträde.

Det är dock möjligt för dig att föreslå vem som ska vara målsägandebiträde och det gör du i samband med polisanmälan eller vid polisförhör. Läs mer här

Kontakta oss för gratis rådgivning

Socialrätt

Socialrätt, vård av unga (LVU) och missbrukare Byrån erbjuder juridiskt biträde i tvångsmål och upptar uppdrag som offentligt biträde vid förvaltningsdomstol i mål om:

  • LVU (lag om vård av unga)
  • LPT (lag om psykiatrisk tvångsvård)
  • LVM (lag om vård av missbrukare)
  • LRV (lag om rättspsykiatrisk vård)

Kontakta oss för gratis rådgivning

Rätten till offentligt biträde:

I vissa situationer kan de sociala myndigheterna ingripa i enskildas liv genom att bland annat tvångsomhänderta barn som far illa och vuxna som inte kan ta vara på sig själv till följd av ett missbruk eller psykisk ohälsa.

Ett sådant myndighetsbeslut prövas alltid av förvaltningsdomstol och vid den prövningen kan man ha rätt till offentligt biträde.

Förvaltningsdomstolen förordnar om det offentliga biträdet och det finns möjlighet att ange vem man skulle vilja ha som offentligt biträde.

Kostnaden för det offentliga biträdet står staten för.

Önskar du få någon från Advokatbyrån Elina Linder som ditt offentliga biträde kan du ange det till förvaltningsdomstolen. Du kan också ringa direkt till oss på byrån för ett inledande samtal.

Kontakta oss för gratis rådgivning

Särskild företrädare för barn

Om det finns anledning att anta att ett barn har blivit utsatt för brott av en närstående eller vårdnadshavare förordnar domstolen om en särskild företrädare för barnet, med andra ord ett juridiskt biträde för barnet.

Advokatbyrån Elina Linder åtar sig uppdrag som särskild företrädare för barn.

Kontakta oss för gratis rådgivning

Migrationsrätt

Vi hjälper dig med migrationsrätt, asyl och juridisk rådgivning inom just migrationsrätt och asylrätt.

Kostnaden för det offentliga biträdet står staten för.

Kontakta oss för gratis rådgivning

Jurister / Advokater för asyl och migrationsrätt

Den som söker asyl i Sverige har nästan alltid rätt till ett offentligt biträde.

Kostnaden för det offentliga biträdet står staten för.

Önskar du få någon från Advokatbyrån Elina Linder som ditt offentliga biträde kan du ange det till Migrationsverket.

I det fall som du inte har rätt till ett offentligt biträde kan du anlita oss på byrån som privat ombud i ditt ärende.

Du är välkommen att ringa direkt till oss på byrån för ett inledande samtal.

Advokat för uppehållstillstånd

När du ansöker om uppehållstillstånd i Sverige kan du ha rätt till ett offentligt biträde.

Vi tar oss an uppdrag som offentligt biträde och privat ombud i ärenden om uppehållstillstånd.

Om du har frågor angående din rätt till offentligt biträde eller vill anlita oss som privat ombud kan du ringa oss på Advokatbyrån Elina Linder.

staket

Kontakta oss för gratis juridisk rådgivning