^

Misstänkt för brott

Misstänkt för brott – Specialister inom vårdnadsmål och brottmål

Om du har blivit misstänkt för ett allvarligt brott så har du rätt till ett juridisk biträde. I detta fall en offentlig försvarare även kallat försvarsadvokat, som biträder dig under hela processen från polisförhöret, förundersökningen och genom en eventuell rättegång. Som offentlig försvarare ser vi till att du får all tänkbar juridisk hjälp som du enligt lag har rätt till. Vi på Advokatbyrån Elina Linder har många års erfarenhet inom brottmål och förser dig alltid med rätt guidning och kunskap så att dina grundläggande rättigheter kommer till sin rätt.

Som brottmisstänkt har du alltid rätt att välja vilken offentlig försvarare/försvarsadvokat som skall biträda dig i målet. Om domstolen anser att brottet du är misstänkt för uppfyller de ställda kraven för att få en försvarsadvokat utsedd betalar staten kostnaden för en offentlig försvarare. Döms du för det misstänka brottet blir du skyldig att betala tillbaka hela eller delar av beloppet. Detta är dock inkomstbaserat.

Som försvarsadvokat hjälper vi till med följande

Vi biträder dig vid polisförhör. Vi företräder dig vid häktningsförhandling och huvudförhandling Vi kan även göra egna utredningar om situationen kräver det Allt detta sker under tystnadsplikt vilket betyder att de samtal vi för med varandra stannar oss emellan. Vi innefattas även av lojalitetsplikt, det innebär att vi alltid sätter dina intressen främst.

Advokat Linder

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning