^

Vårdnad

Vårdnadsmål – Juridik för vårdnadstvister

Advokatbyrån Elina Linder har mångårig erfarenhet av vårdnadstvister och kan hjälpa dig i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge samt underhåll.

Vill du ha hjälp att få rätt juridisk hjälp inför ett eventuellt vårdnadsmål?

Kontakta oss för gratis rådgivning

Rättsskydd

Vanligen ingår det ett rättsskydd i din hemförsäkring som täcker en stor del av kostnaden för ett juridiskt ombud. Klienten måste trots det alltid betala en del av kostnaden direkt till ombudet i form av en självrisk.

Rättshjälp

Det kan vara så att din hemförsäkring inte täcker den aktuella tvisten, eller så kanske du saknar hemförsäkring. Det är då möjligt att ansöka om att staten ska stå för en del av kostnaden för ditt ombud, vilket kallas för rättshjälp. Advokatbyrån Elina Linder hjälper dig att ansöka om rättshjälp om förutsättningar finns.

Experter inom familjerätt