^

Särskild företrädare för barn

Särskild företrädare för barn

Om det finns anledning att anta att ett barn har blivit utsatt för brott av en närstående eller vårdnadshavare förordnar domstolen om en särskild företrädare för barnet, med andra ord ett juridiskt biträde för barnet.

Advokatbyrån Elina Linder åtar sig uppdrag som särskild företrädare för barn.

barn

 

 

Kontakta oss för gratis rådgivning