^

Socialrätt

Socialrätt, vård av unga (LVU) och missbrukare

Byrån erbjuder juridiskt biträde i tvångsmål och upptar uppdrag som offentligt biträde vid förvaltningsdomstol i mål om:

  • LVU (lag om vård av unga)
  • LPT (lag om psykiatrisk tvångsvård)
  • LVM (lag om vård av missbrukare)
  • LRV (lag om rättspsykiatrisk vård)

Kontakta oss för gratis rådgivning

Rätten till offentligt biträde

I vissa situationer kan de sociala myndigheterna ingripa i enskildas liv genom att bland annat tvångsomhänderta barn som far illa och vuxna som inte kan ta vara på sig själv till följd av ett missbruk eller psykisk ohälsa.

Ett sådant myndighetsbeslut prövas alltid av förvaltningsdomstol och vid den prövningen kan man ha rätt till offentligt biträde.

Förvaltningsdomstolen förordnar om det offentliga biträdet och det finns möjlighet att ange vem man skulle vilja ha som offentligt biträde.

Kostnaden för det offentliga biträdet står staten för.

Önskar du få någon från Advokatbyrån Elina Linder som ditt offentliga biträde kan du ange det till förvaltningsdomstolen. Du kan också ringa direkt till oss på byrån för ett inledande samtal.

Kontakta oss för gratis rådgivning