^

Brottmål

Advokatbyrå specialiserad inom brottmål

Juridisk hjälp av advokater specialiserade inom brottmål.

I det fall som du blir misstänkt för ett brott har du ofta rätt till en offentlig försvarare.

Misstänkt för brott – Försvarare

I det fall som du blir misstänkt för ett brott har du ofta rätt till en offentlig försvarare som hjälper dig att tillvarata dina rättigheter under förundersökningen, det vill säga polisutredningen, och även vid en eventuell rättegång.

Du kan själv ange till polisen, åklagaren eller domstolen vem du önskar få som offentlig försvarare.

Domstolen fattar beslut om huruvida du har rätt till en offentlig försvarare och vem som ska förordnas.

Det är i första hand staten som står för kostnaden för den offentliga försvararen men det kan i vissa fall vara så att du själv får stå för en del av kostnaden.

Du har alltid möjlighet att anlita en privat försvarare och kostnaden för denne svarar du i första hand för själv.

Läs mer här

Utsatt för brott – Målsägandebiträde

Du som blivit utsatt för ett brott kan ha rätt till ett målsägandebiträde som ska tillvarata dina intressen i målet samt ge stöd och juridisk rådgivning under förundersökningen.

Din försvarare hjälper dig vid polisutredningen, förhör och vid en eventuell rättegång.

Det är domstolen som avgör om du ska förordnas ett målsägandebiträde och vem som ska vara målsägandebiträde.

Det är dock möjligt för dig att föreslå vem som ska vara målsägandebiträde och det gör du i samband med polisanmälan eller vid polisförhör.

Läs mer här

brottsplats

Kontakta oss för gratis rådgivning