^

Utsatt För Brott

Målsägandebiträde

Målsägande kallas den person som har blivit utsatt för något brott. Om du har utsatts för våldsbrott, rån, sexualbrott, hatbrott eller annan grov brottslighet som kan vara fängelseberättigat för den som har begått brottet har du i princip alltid rätt att få hjälp av ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdets uppgift är att företräda dig och ta till vara på dina intressen i målet.

Vi ser även till att bistå med juridisk rådgivning och ge dig det stöd du behöver under hela rättsprocessen, exempelvis under förundersökningen (polisutredningen) men även under en rättegång.

När du har blivit utsatt för brott så är det domstolen som avgör om du har rätt till ett målsägandebiträde, uppfyller du domstolens krav så utser de ett målsägandebiträde åt dig. Du kan däremot begära vem du vill skall företräda dig i målet. Detta gör du först när en förundersökning har inletts.

Målsägandebiträdets uppgift

Vad gör vi som målsägandebiträde? För att du skall få lite mer konkret information av vad du kan förvänta dig av oss så har vi punktat upp några saker som vi bistår med.

  • Vi biträder dig med juridisk rådgivning vid polisförhör.
  • Vi hjälper dig att upprätta och framställa skadeståndsanspråk.
  • Vi biträder dig under rättegången och ser till att ditt eventuella skadeståndsanspråk läggs fram för bedömning av rätten.

 

Är du utsatt för brott? Hör av dig till oss för kostnadsfri rådgivning