^

Kostnader

Rättsskydd

Vanligen ingår det ett rättsskydd i din hemförsäkring som täcker en stor del av kostnaden för ett juridiskt ombud. Klienten måste trots det alltid betala en mindre del av kostnaden direkt till ombudet i form av en självrisk.

Rättshjälp

Det kan vara så att din hemförsäkring inte täcker den aktuella tvisten, eller så kanske du saknar hemförsäkring. Det är då möjligt att ansöka om att staten ska stå för en del av kostnaden för ditt ombud, vilket kallas för rättshjälp. Advokatbyrån Elina Linder hjälper dig att ansöka om rättshjälp om förutsättningar finns.

medarbetare

Kontakta oss för gratis rådgivning